Algemene voorwaarden Beer to the Bone – versie september 2022

Bij Beer to the Bone houden we niet van kleine lettertjes. Beer to the Bone staat achter de kwaliteit van de producten die worden verkocht. Bent u niet tevreden? Dan vertrouwen wij erop dat we hier samen wel een oplossing voor kunnen vinden. De wetgeving in Nederland verplicht ons wel om een aantal dingen te regelen. Dus hier komen ze.

 

Contactgegevens

Waar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar we of Beer to the Bone, wordt daarmee bedoeld:

Beer to the Bone
Hoofdstraat 12
5121 JE Rijen

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 85911437

BTW-nummer: NL004170704B21

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door Beer to the Bone met klanten. Onder klanten wordt verstaan alle personen of ondernemingen die een overeenkomst sluiten met Beer to the Bone voor de levering van producten of diensten, al dan niet via de webwinkel of in de fysieke winkel van Beer to to the Bone.

Kwaliteit & garantie

 1. In verband met de aard van het product, kan Beer to the Bone de kwaliteit van de verse bieren van de tap slechts voor 2 weken garanderen.
 2. De kwaliteit van overige geleverde producten wordt gegarandeerd tot aan de uiterste houdbaarheidsdatum (THT-datum of BB-datum) en alleen als de producten onder normale omstandigheden worden opgeslagen en gebruikt. Blootstelling aan licht en warmte kan invloed hebben op de kwaliteit en houdbaarheid van eten en drinken. Eten en drinken bewaar je het best op een koele, donkere plaats (zoals een voorraadkast of kelder).

Klachten

 1. Heb je onverhoopt een klacht of andere opmerking of suggestie? Daarvoor kun je het klachtenformulier gebruiken op de contactpagina op de website. Daarnaast zijn we bereikbaar via e-mail op info@beertothebone.nl en telefonisch op nummer +31 6 12 94 28 95. Beer to the Bone streeft ernaar om hier binnen 3 werkdagen op te reageren.
 2. Klachten over kwaliteit moeten direct worden gemeld nadat je ermee bekend bent geraakt.
 3. Bij klachten kun je ook terecht bij het Europese onlineplatform voor geschilbeslechting. Hier kun je in je eigen taal een klacht indienen. We zouden je willen vragen om Beer to the Bone eerst zelf de mogelijkheid te geven de klacht op te lossen en pas als we er samen niet uit komen, je tot dit platform te wenden.

Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid door Beer to the Bone is de aansprakelijkheid van Beer to the Bone beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar daadwerkelijk uitkeert voor het betreffende schadegeval.
 2. Indien het om een schadegebeurtenis gaat waarvoor er – om wat voor reden dan ook – geen verzekeringsdekking is, is de aansprakelijkheid van Beer to the Bone – behoudens opzet of bewuste roekeloosheid door Beer to the Bone - beperkt tot het bedrag waarvoor haar toeleveranciers aansprakelijkheid aanvaarden en dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Beer to the Bone.
 3. Beer to the Bone is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde winst, gederfde inkomsten.

Bestellingen

 1. Wij streven ernaar bestellingen binnen 2 werkdag te leveren, tenzij anders aangegeven bij het plaatsen van de bestelling of de bestelbevestiging. Voorwaarde is dat bestellingen voor 16:00 worden geplaatst, zodat ze de volgende werkdag geleverd kunnen worden.
 2. Het kan weleens voorkomen dat een bepaald product toch niet (meer) beschikbaar blijkt te zijn. Beer to the Bone zal dan een vervangend artikel voorstellen. Indien je niet akkoord gaat met dit voorstel, ontvang je het aankoopbedrag van het niet beschikbare product terug.
 3. Bestellingen zijn alleen toegestaan door personen die 18 jaar of ouder zijn. Beer to the Bone is verplicht de leeftijd van de klant te (laten) controleren. Mocht blijken dat de klant jonger is dan 18 jaar, dan zal de bestelling automatisch worden geannuleerd. De kosten van deze annulering bedragen EUR 15,- en zijn voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht/bedenktijd

De wettelijke bedenktijd van 14 dagen is niet van toepassing op bestellingen via de webshop van Beer to the Bone. Onze producten hebben slechts een beperkte houdbaarheid en kunnen daarom niet geretourneerd worden. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Persoonsgegevens

Beer to the Bone streeft ernaar zo min mogelijk persoonsgegevens te verzamelen van haar klanten. Alleen als het nodig is, bijvoorbeeld om een bestelling te kunnen leveren of een betaling te accepteren, zal zij persoonsgegevens van haar klanten verwerken. Beer to the Bone zal deze persoonsgegevens opslaan en verwerken in overeenstemming met de toepasselijke privacy wetgeving.

In onze privacyverklaring is o.a. te lezen hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, met wie we ze delen en waarvoor we ze gebruiken. Heb je een verzoek of een opmerking t.a.v. jouw gegevens? Stuur dan een e-mail naar info@beertothebone.nl.